przemysldrzewny.com.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Maszyny i narzędzia Piły taśmowe do drewna

Piły taśmowe do drewna

Napisz e-mail Drukuj PDF

Nowe technologie w przemyśle tartacznym pojawiają się dość rzadko, wszelkie zmiany to długi proces. W Polsce jeszcze w poprzedniej dekadzie około 70% maszyn w zakładach przemysłu drzewnego stanowiły traki pionowe. W Europie Zachodniej już 20 lat temu wycofywano ten typ maszyn. Zamieniono je na traki wykorzystujące piły taśmowe i tarczowe. Aktualnie urządzenia te odgrywają już też znaczną rolę w przemyśle drzewnym w Europie środkowej i wschodniej. Przemysł tartaczny to trzy technologie przecierania drewna oparte o traki pionowe, taśmowe oraz tarczowe.  Praca wszystkich tych technologii opiera się na jednym elemencie – pile. Zasadniczo piły do drewna dzielimy na trzy podstawowe grupy – zgodnie z technologiami przecierania drewna, wyróżniamy piły taśmowe, piły trakowe i piły tarczowe. Różnią się one kształtem, zastosowaniem i możliwościami technicznymi danego narzędzia. Za coraz bardziej powszechnym stosowaniem pił taśmowych przemawiały korzyści wynikające z oszczędności materiału – piły taśmowe pozwalają uzyskać cieńszy rzaz niż w piłach trakowych, a także ich praktyczność – dają możliwość piłowania drewna o dużych średnicach.

Piła taśmowa to uzębiona taśma stalowa połączona w obwód. Stosuje się je do pilarek taśmowych: stolarskich, rozdzielczych i do kłód. Piły taśmowe umownie dzielone są na dwie grupy, czyli piły wąskie (szerokości do 60 mm) i piły szerokie (szerokości 80-450 mm). Niektóre z firm, jak podwarszawska Spółka Ro-Ma stosują podział pił taśmowych na trzy grupy, pierwszą z grup - wąskie dzieli się jeszcze na: piły taśmowe stolarskie (szerokości 6- 50 mm) i piły taśmowe średnie (szerokości 32-60 mm). Największą podażą na rynku polskim odznaczają się piły taśmowe średnie. Dostępne są w wielu wariantach od różnych – zarówno polskich, jak i zagranicznych producentów. Większość użytkowników poszukuje pił wysokiej jakości. Jest kilka czynników decydujących o jakości produktu, przede wszystkim surowiec i proces produkcji.

Dobór materiału

Dobór materiału to pierwszy element, który ma podstawowy wpływ na jakość produktu końcowego. Normy jakości stali wykorzystywanej do produkcji pił są bardzo restrykcyjne. Stal do produkcji pił w Polsce jest importowana, najczęściej z Niemiec i Szwecji. Wykorzystywane są głównie dwa rodzaje stali: węglowa i stopowa. Ro-Ma oferuje różne piły w różnych adekwatnych do jakości cenach. Proponuje trzy rodzaje pił taśmowych średnich ze stali stopowej: Tytan Säge, Gold Säge, Safir Säge i jedną ze stali węglowej: Silver Säge. Wszystkie piły są również dostępne w wersji hartowanej –HORN. Piły te są zróżnicowane pod względem cen i żywotności, im lepsza stal tym dłuższy czas pracy. Stal węglowa jest mniej odporna na ścieranie i bardziej wymagająca podczas procesu produkcyjnego. Stal stopowa jest materiałem droższym, bardziej odpornym na ścieranie. Najlepszą renomą cieszą się piły ze stopowej stali szwedzkiej, np. w Ro-Ma piły Tytan Säge. Jednakże na jakość pił wpływ ma nie tylko materiał, ale w równie znacznym, albo nawet większym stopniu sam proces ich produkcji. Obecnie producenci wykorzystują nowoczesne maszyny do produkcji pił. Urządzenia są starannie dobierane i wielokrotnie zawierają najnowsze rozwiązania technologiczne, pozwalające zmniejszyć jednostkowy koszt wytwarzania. Dobrej jakości stal, nowoczesne maszyny, nowe rozwiązania technologiczne, wszystko to sprawia, że jakość wyrobów dostępnych na rynku systematycznie się podnosi.

Proces produkcji pił rozpoczynamy od wycięcia uzębienia w pile. W tym zakresie u poszczególnych producentów występują nieznaczne różnice, zarówno w sposobie wycinania uzębienia, jak i w geometrii zębów, każda z firm ma własne parametry. Do podstawowych należą: kąt natarcia, kąt przyłożenia, podziałka oraz promień zaokrąglenia wrębu. Ważnym element procesu konstruowania piły jest precyzyjne określenie kąta natarcia. W firmie Ro-Ma dla drewna twardego i zmrożonego, gdzie wiór jest krótki, a opory większe kąt natarcia wynosi 8 - 10°. W przypadku drewna miękkiego wynosi on 10 - 15°. Większa głębokość wrębu spowodowana jest specyfiką drewna, wiór z drewna miękkiego jest długi i włóknisty, przez co łatwo zapycha piłę. Często spotyka się uniwersalny kąt natarcia zęba, np. w Ro-Ma - 10 – 12°. Kolejną istotną cechą piły jest grubość materiału, producenci oferują zazwyczaj kilka grubości danej piły. W zależności od rodzaju przecieranego drewna należy dobrać odpowiednią. Do drewna twardego wskazane są piły cieńsze, natomiast do miękkiego grubsze. Szerokość pił taśmowych też nie jest jednolita, tutaj również producenci oferują znaczny wybór w ramach poszczególnych produktów. Szerokość piły dobieramy do maszyny, powinna być ona równa szerokości kół prowadzących plus głębokość wrębu (1-3 mm). Kolejny istotny element piły to jej podziałka. Podstawową podziałką jest odległość 22,2 mm pomiędzy dwoma sąsiednimi wierzchołkami ostrzy. Wskazane jest jednak różnicowanie tego parametru w pile. Do obróbki bardzo twardych gatunków drewna warto zastosować piłę o gęstszym uzębieniu, a z kolei do drewna miękkiego piłę o rzadszym uzębieniu.

Kolejne, po nacięciu zębów, operacje w trakcie procesu produkcji pił są uzależnione od rodzaju pił i technologii poszczególnych producentów. W Zakładach Narzędzi Skrawających w przypadku pił taśmowych średnich kolejną operacją jest ostrzenie. Ro-Ma może się tu pochwalić ostrzeniem przy pomocy opatentowanych ostrzarek pakietowych. Jest to system o dużej wydajności, pozwalający na wyeliminowanie wszelkich błędów i uzyskanie precyzyjnego naostrzenia. Następnie piły są rozwierane, polega to na rozchylaniu zębów w segmencie lewo, prawo, prosto w stosunku do korpusu piły. Rozwarcie zębów piły musi być symetryczne, jego wielkość uzależniona jest od przeznaczenia piły. W Ro-Ma rozwieranie odbywa się  na profesjonalnym urządzeniu na bieżąco kontrolującym dokładność rozwarcia. Firma stosuje następujące wielkości rozwarcia: dla drewna miękkiego 0,5-0,7 mm na stronę, a dla drewna twardego: 0,3-0,4 mm. Kolejną operacją jaka może wystąpić przy produkcji pił to hartowanie. Występuje ona jednak tylko w przypadku pił, które mają podwyższoną twardość ostrza. Prawie każdy z producentów oferuje piły z hartowanym ostrzem, w Zakładach Ro-Ma są to piły serii HORN.  Hartowanie stali jest zabiegiem cieplnym, dzięki niemu narzędzia skrawające uzyskują wysoką twardość, wysoką odporność na ścieranie i dłuższą trwałość ostrza. W przypadku zastosowania pił hartowanych można więc osiągnąć lepsze warunki przecierania, zdecydowanie wydłuża się czas pracy pił. Piły z hartowanym ostrzem szczególnie zalecane są przy przecieraniu twardych gatunków drewna, drewna zmarzniętego, egzotycznego i drewna o dużej gęstości.
Po wykonaniu wymienionych operacji pozostaje już tylko finalna kwestia: cięcie piły na wymiar (właściwą długość) i zgrzanie jej końców. Długość piły uzależniona jest od średnicy kół taśmowych traka i od odległości między osiami tych kół. Standardową oferowaną najczęściej przez producentów długością jest 4005 mm. Operacja zgrzewania to element, który pozwala nam uzyskać okrąg, czyli nasz produkt końcowy. W Ro-Ma zgrzewanie odbywa się na profesjonalnych maszynach, jest sterowane komputerowo i monitorowane wiązką laserową. Każdy wymiar piły jest przyporządkowany jednej zgrzewarce, daje to wymierne efekty jakościowe, pozwala uniknąć błędów wynikających z przeprogramowywania maszyn.

Jak pokazuje opisany proces produkcji pił taśmowych średnich najczęściej producenci różnicują parametry pił ze względu na ich przeznaczenie do danego drewna.  Ro-Ma oferuje swoje piły, wykonane zarówno w parametrach przystosowanych do przecierania drewna miękkiego surowego, jak i twardego i/lub zmrożonego. Twardość drewna zależy od jego gęstości, zwiększa się ona wraz ze wzrostem drzewa. Dokładne określenie twardości drewna jest dość trudne, producenci zazwyczaj w swych katalogach przedstawiają podział drewna pod względem twardości w celu ułatwienia właściwego doboru piły. Warto pamiętać o wymianie pił w zależności od rodzaju przecieranego drewna. Wymiana tego narzędzia nie jest skomplikowana, a może przyczynić się do znacznego wydłużenia trwałości narzędzi.
W zależności od rodzaju pił taśmowych proces ich produkcji i kolejność poszczególnych operacji różni się. Różnice w kolejności wykonywania operacji wynikają najczęściej ze specyfiki maszyn na jakich piły są produkowane.  Piły taśmowe szerokie to oferta skierowana do klientów posiadających profesjonalne tartaki przemysłowe, są przeznaczone do przecierania drewna okrągłego i pryzmowania. Do ich produkcji niezbędny jest bardziej zaawansowany i nieco inny, niż w przypadku pił średnich, park maszynowy. Pierwszy element niezbedny do rozpoczęcia porcesu produkcji to oczywiście dobór materiału. Wśród bogatej oferty Ro-Ma znajdziemy następujace rodzaje stali do wyboru: 75Cr1, NCV1, 80NiCR11 i szwedzką Uddeholm. Proces produkcji rozpoczyna ta sama operacja - nacięcie uzębienia w pile. W piłach szerokich te same czynniki mają znaczenie, różnią się jedynie wartością poszczególne parametry. Podwarszawskie Zakłady w podstawowej ofercie oferują trzy rodzaje uzębienia: do rozwierania, do zgrubiania i do stellitowania. Podziałka uzależniona jest od szerokości piły i wynosi 25-50 mm. Kolejną operacją jest ucięcie piły na wymiar i zespawanie jej końców. Po uzyskaniu okręgu przystępujemy do kolejnych operacji. Te zależą już od indywidualnych życzeń klienta. Ro-Ma oferuje klientom do wyboru piły: rozwierane, zgrubiane lub stellitowane. Proces rozwierania wygląda tak samo jak w piłach średnich, różne są wartości rozwarcia, tu też są one uzależnione od rodzaju drewna do jakiego ma być wykorzystana piła.

Zgrubianie uzębienia wykonywane jest na sterowanym hydraulicznie automacie. Automat ten umożliwia zgrubianie i egalizację pił w jednym przejściu roboczym. Egalizowanie jest operacją niezbędną przy zgrubianiu uzębienia pił, polega na ukształtowaniu bocznych krawędzi, jednakowego wymiaru na stronę i kształtu. Uzębienie zgrubiane umożliwia zastosowanie w trakcie piłowania zwiększonych posuwów, poprawia dokładność piłowania. Piły z uzębieniem zgrubianym pracują równomierniej, gdyż w szczelinie rzazu zęby tną całą szerokością krawędzi. Zgrubianie przedłuża trwałość ostrza, co w efekcie wydłuża czas pracy piły. Zapewnia też gładkość powierzchni przetartego drewna.

Stellitowanie polega na utwardzeniu zębów piły stopem metali o nazwie stellit. Materiał ten posiada wysoką odporność na przegrzanie uzębienia, zachowuje swoje właściwości skrawające  nawet przy temperaturze 800°C. Przynosi to wymierne korzyści, uzębienie stellitowane charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na ścieranie, jest wyjątkowo odporne na działanie zawartych w drewnie środków chemicznych. Dzięki tym czynnikom czas pracy piłą stellitowaną wydłuża się kilkakrotnie w porównaniu z piłą tradycyjną. Dzięki stellitowaniu łatwiej zapewnić sztywność i elastyczność piły, uzyskuje się prostą linię cięcia oraz minimalizuje błądzenia ostrza.  Korpus piły przenosi obciążenia mechaniczne związane z wydłużaniem się i rozciąganiem. W zauważalny sposób poprawia się jakość piłowania, można zastosować zwiększone posuwy. Piły stellitowane mogą być stosowane do obróbki każdego rodzaju drewna, szczególnie zalecane są do obróbki gatunków tropikalnych jak makore i azobe, a także drewna posiadającego wtrącenia mineralne.

We wszystkich tych operacjach: rozwieranie, zgrubianie, stellitowanie niezbędne jest ostrzenie piły. Ro-Ma w swej ofercie w cenach tych usług uwzględnia już proces ostrzenia. Sposób i czas ostrzenia zależny jest od wykonanej wcześniej operacji na pile. Pozostaje jeszcze jedna operacja we wszystkich przypadkach niezbędna do właściwej pracy piły taśmowej szerokiej - wyprawianie. Proces wyprawiania pił obejmuje planowanie, naprężanie i wyrównywanie. Planowanie to likwidowanie wszystkich nierówności na płaszczyźnie piły. Naprężanie odbywa się poprzez walcowanie piły. Ro-Ma oferuje zarówno naprężanie symetryczne jak i  niesymetryczne – w zależności od preferencji Klienta. Operacja naprężenia poprawia sztywność piły w trakcie pracy, zapewnia także poprawne przyleganie piły do wieńców kół taśmowych. Wyrównywanie to prostowanie grzbietu piły. Operacje wyprawiania pił w Zakładach odbywają się na sterowanym numerycznie centrum RC100 niemieckiej firmy VOLLMER. Maszyna ta umożliwia stała kontrolę stanu piły przed i po każdej operacji poprzez pomiar ciągły bezdotykowy. Wyniki wszystkich operacji są protokołowane i drukowane w formie graficznej. Klient otrzymuje wydruk z parametrami przeprowadzonych operacji.

Opisany proces produkcji pił taśmowych pokazuje ich zróżnicowanie w zależności od  rodzaju piły. Niektóre z operacji są niezbędne, niektóre występują wymiennie, lub można z nich zrezygnować całkowicie. Producenci poszukując najlepszych rozwiązań, wciąż udoskonalają swoją produkcję gwarantując swym klientom oszczędność czasu i kosztów. To Klient decyduje jaką piłę chce kupić. Jednakże surowy produkt, to już nie jest to co zaspokaja gusta klientów, to wykonywane na piłach usługi pozwalają na uzyskanie wyższej jakości w trakcie późniejszej pracy narzędziem. Klienci doceniają korzyści, jakie niesie za sobą kupno takiej piły. Uzyskuje się lepsze rezultaty piłowania zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym – zapewnia Wiceprezes Ro-Ma Maciej Słupecki. Efektem otwarcia się firmy na Klientów i dokładnego słuchania ich potrzeb jest możliwość wyboru przez Klienta materiału, z jakiego ma być wykonana piła i sposobu jej wykonania. Nasi pracownicy służą radą w zakresie dokonania właściwego wyboru – dodaje...


Ro-Ma Zakłady Narzędzi Skrawających Sp. z o.o.

Ro-Ma Zakłady Narzędzi Skrawających Sp. z o.o. to wiodący producent pił do drewna w Polsce. Od 35 lat dostarcza Klientom produkty najwyższej jakości. Specjalizuje się w produkcji pił do drewna. W swej ofercie ma też wiele usług. W ubiegłym latach Spółka poczyniła szeroki zakres inwestycji w park maszynowy, produkcja  narzędzi odbywa się w najnowocześniejszej fabryce w Europie Środkowo-Wschodniej.

Tekst: Iwona Paczuska, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dodaj do:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    Wykop    Gwar


 
„Drzwi takie jak Ty” Pod hasłem „Drzwi takie jak Ty” rozpoczęła się kampania reklamowa...
Niestandardowe rozwiązania przestrzeni Kostki brukowe Standard dostępne w ofercie AWBUD inspirują. To recepta na...
Przełomowy krok w izolacji dachów skośnych Zakup lub budowa domu to jedna z najważniejszych decyzji w naszym życiu....
Ciepły montaż stanowi o efektywności okien Przy wyborze stolarki okiennej zwracamy uwagę na jej parametry techniczne,...
Schody do wnętrz - kręcone czy proste? Dom piętrowy jest tańszy ogrzewaniu, a dodatkowo zajmuje mniejszą...
EccoWood kompozyt zamiast drewna Coraz więcej osób decyduje się na basen we własnym ogrodzie. Przed...

Najnowsze ogłoszenia


Reklama


Miejsce na reklamę